JC Brandtätning AB

VARFÖR OSS?

Asbestsanering

Äldre lokaler innehåller ofta asbest. Ta inga risker, anlita oss, vi är auktoriserade för asbestsanering. Vi ombesörjer provtagningarna och skickar dem för analys. Efter provsvar kan vi vidta rätt åtgärder.

PCB-sanering

I byggnader och anläggningar som är uppförda eller renoverade mellan 1956 och 1973 kan det finnas PCB. Det är ägaren till fastigheten som är ansvarig för att det görs en ordentlig inventering och, om det krävs, en sanering av PCB. PCB är ett miljö- och hälsofarligt ämne som användes i bland annat fog- och golvmassor under den här perioden och i en del produkter som kondensatorer, transformatorer och isolerglasrutor.

Brandtätning 

Vill du också lösa ditt företags brandsäkerhetsproblem på ett bra sätt? Vår brandtätning har flera gånger gjort skillnaden mellan ett mindre driftavbrott och en katastrof. Genom detta säkerställer ditt företag onödinga förseningar i exempelvis produktion.

Bränder som uppstår i rökkanaler är en vanlig orsak till bränder. Det är därför viktigt med en riktig isolering av rökgaskanaler. Genom att täta motverkar man att rökgaser försvårar branden. Flöden och tryck i en fastighet kan vara svåra att överblicka. Kontakta oss så går vi igenom vad som behöver åtgärdas.

Vi utför även

Sanering efter vattenskador, Rivningsarbeten & Brandsanering.

JC Brandtätning AB

Tjänster

Certifierad asbestsanering

Ska du renovera?

Äldre lokaler innehåller ofta asbest. Ta inga risker, anlita oss, vi är auktoriserade för asbestsanering. Vi ombesörjer provtagningarna och skickar dem för analys. Efter provsvar kan vi vidta rätt åtgärder.

Undvik skador av asbestfiber.

Vid ombyggnation kommer man ofta i kontakt med asbest. Vi hjälper att lösa detta problemet. Människor som vistas i det skadade området riskerar att utsättas för asbestfiber men kommer även att ta med sig fibrerna till andra delar av området vilket leder till att saneringskostnaderna ökar.

Vi har bred erfarenhet av flera sorters projekt. Stora och komplexa såväl som små.Lösningarna varierar, kompetensen är den samma.

Yrkesinspektionen kräver idag…

Yrkesinspektionen kräver idag att asbestsaneringen är klar före brandsanering påbörjas. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just Dig.

Brandtätning

Har ditt företag brandsäkerhetsproblem?

Vill du kunna lösa dina brandsäkerhetsproblem på ett säkert sätt? Då rekommenderar vi att du gör som flera andra fastighetsägare och företag redan gjort; de kontaktar oss.

Hur kan vi hjälpa ditt företag?

När du väljer JC Brandtätning så kan vi garantera dig en helhetslösning. Vår långa erfarenhet gör att vi med säkerhet väljer rätt skydd för just din miljö.

Vi erbjuder kostnad-seffektiva paketlösningar där vi tar ansvar för hela ditt brandskydd.Att göra brandtätning kan göra skillnaden mellan ett mindre driftavbrott och en katastrof med både dyrare kostnader och förseningar.

Brandtätning för alla typer av miljöer.

När det krävs brandtätning har vi lösningarna som håller. Kontakta oss gärna för mer information om vad för bestämmelser som gäller för just din verksamhet.

Rivningsarbeten

Hur ser dina behov ut?

Vi har ett stort kunnande inom rivningsarbete och anlitas ofta av både privatpersoner och företag. Inget jobb är för stort eller för litet. Vi river allt från villapannor och tankar till industrianläggningar. Vi sätter alltid säkerheten i centrum, det kan du också göra genom att anlita oss. Du är alltid välkommen att höra av dig, så berättar vi hur vi löser ditt problem.

Rivningsplanering som håller.

Vi erbjuder flera samarbetsformer. Vilken du än väljer får du alltid stor inblick i processen. Vi arbetar med flexibilitet och effektiv kostnadsstyrning.

Vi är hantverkare som är vana vid att arbeta i miljöer där den normala verksamheten pågår samtidigt. Alltid noggrann rivningsplanering som ger flexibla lösningar.

Varför ska du välja JC Brandtätning AB?

När vi lämnar arbetsplatsen ser vi till att det är städat och snyggt efter oss. Det är alltid snyggare när vi går än då vi kom. Vilket vi ofta får beröm för.

Tankarbeten

Motverka utgifter för miljöskador med hjälp av fackmässig personal.

Bristande underhåll eller felaktig demontering kan skapa stora kostnader som inte täcks av ditt försäkringsbolag. Vi har stor erfarenhet av demontering av oljetankar i allt från villor till industrier.

Fördelar med tankdemontering

En gammal tank kan börja läcka och därför är vår rekommendation att man demonterar sin tank när man inte lägre brukar den.

En läcka kan kosta enorma summor. Att en läckande tank kan förstöra stora ytor om del läcker ut i marken. Både för dig och dina grannar.

Om olyckan är framme.

Om olja läcker ut på betonggolvet så tar det många år innan man kan få bort lukten helt. Att många av de oljetankar som finns idag är gamla.

Man kan inte alltid se på utsidan hur skicket är då en tank rostar inifrån. Välkommen med din beställning eller hör av dig om du funderar över något.

JC Brandtätning AB

Om oss

Företaget grundades 1985. Genom åren har vår kundbas vuxit kraftigt. Våra uppdragsgivare är allt från stora koncerner till kommuner, landsting och även privatpersoner. Oberoende vad du som kund har för uppdrag, så vill vi att du ska känna att vi sätter dig i centrum.Vi jobbar med brandtätning, röktätning, gastätning, ljudisolering. Vi utför även rivningsarbeten och asbestsanering.

Till privatpersoner utför vi b.la tankdemontering och div. rivningsarbeten

All vår personal innehar samtliga behörigheter som erfordras inom vårt arbetsområde.

Om du har några frågor så är du välkommen att höra av dig.

Jesper Tobiasson 070-937 69 41

JC Brandtätning AB

Galleri

JC Brandtätning AB

Partners

Kontakta oss

Kontaktuppgifter